Rijkskantoor de Knoop, Utrecht

Rijkskantoor de Knoop, Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige Luitenant Generaal Knoopkazerne omgevormd tot een modern rijkskantoor waar verschillende rijksdiensten intrek in hebben genomen. Een deel van het oude gebouw is gesloopt, de resterende delen hebben een grootschalige transformatie ondergaan. Consortium R Creators – bestaande uit consortiumpartners Strukton, Ballast Nedam en Facilicom – heeft de herontwikkeling gerealiseerd.
 
Lichtmanagement
In opdracht van R Creators heeft Helvar het lichtmanagementsysteem gerealiseerd. Het lichtmanagementsysteem biedt energiebesparing en optimaal comfort voor de gebruikers van het pand.
Alle ruimten zijn voorzien van aan- en afwezigheidssensoren. Daarnaast is het lichtmanagementsysteem via een BACnet koppeling geïntegreerd met het gebouwbeheersysteem. Hierdoor kan de informatie van de bewegingssensoren ook gebruikt worden om de ventilatie, verwarming of koeling in te schakelen. Ook kan er op basis van aanwezigheidsdetectie bepaald worden welke ruimten er in een bepaalde periode gebruikt zijn.
De flexibiliteit van een DALI netwerksysteem zorgt ervoor dat de verlichting altijd eenvoudig aangepast kan worden zonder dat er aanpassingen in de installatie nodig zijn.
 
Service en onderhoud
Het rijkskantoor is gerealiseerd binnen een Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) contract. Dit houdt in dat R Creators na oplevering voor 20 jaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Tijdens het gunningsproces waren service en onderhoud dan ook belangrijke onderwerpen.
Helvar voorziet hierin door middel van een online servicedienst waarin defecten en andere gebreken aan de (nood)verlichting automatisch gerapporteerd worden aan de operator op locatie. Hierdoor wordt de tijd dat een ruimte buiten gebruik is geminimaliseerd, storingen voortijdig verholpen en wordt er maximaal comfort geboden aan de gebruiker.
 
Oppervlakte: 32.944 m2
Aantal sensoren: 865
Bediening/inputs: 430
DALI routers: 112
DALI armaturen: 11.000
Foto's: Lucas van der Wee | cepezed