OK@TNO

OK@TNO

Het ontwerpen, inrichten en verbeteren van een operatiekamer (OK) is een kostbaar en tijdrovend proces. Zolang de ruimte nog niet is gebouwd en ingericht, blijkt het lastig om alle consequenties van keuzes te overzien. De OK-experimenteeromgeving van TNO, uniek in Europa, helpt iedereen die bij de bouw of verbouw van een OK is betrokken, de ruimte in te richten en zo de toekomstige OK levensecht te ervaren, testen, evalueren en verbeteren.

In het project zijn is de lichtregeling van Helvar toegepast, functionele verlichting en de wit+groene LED combinatie (fabrikaat Lycalux) zijn in diverse scenes te schakelen en elk paneel kan handmatig gedimd en geschakeld worden. De bediening op een IPAD geimplementeerd, hiermee voor elke gebruiker eenvoudig te bedienen.